Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

01.01.2018_6

Rok 2018 będzie rokiem inwestycji

12012017

Obecny rok zapowiada się w Mikołowie jako rekordowy pod względem liczby inwestycji.

Również przeznaczona na nie kwota będzie najwyższa od dawna, wzrośnie bowiem do ponad 30 milionów złotych i będzie najwyższa od wielu lat.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władze miasta ustabilizowały sytuację finansową. Reforma miejskich finansów przyniosła oczekiwane efekty: dochody Mikołowa znacząco wzrosły, jednocześnie nie zwiększano wydatków bieżących. Urząd wyemitował także obligacje komunalne.

Coś dla każdego
Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że potrzeby miasta są nieograniczone, możliwości finansowe jednak tak. Stąd też zawsze trudny wybór, które zadania realizować w pierwszej kolejności. Plan inwestycyjny na rok 2018 ma tę zaletę, że jest bardzo zróżnicowany tematycznie. Dzięki temu zawarte w nim zadania służyć będą możliwie największej liczbie mieszkańców.
Inwestycje zostały tak dobrane, by miasto rozwijało się równomiernie.
Pierwszymi widocznymi działaniami będą dalsze remonty budynków komunalnych. Co szczególnie ważne, ruszą prace w kwartale obejmującym Rynek i do rynku przylegającym. Będzie to rewitalizacja czterech budynków wraz z ich zapleczem sięgającym aż do ulicy św. Wojciecha. Inwestycja o wartości ok. 10 milionów złotych ma odmienić i ożywić rynek, uczynić go jeszcze piękniejszym. Władze wystąpiły też z wnioskiem o pozyskanie środków europejskich na realizację tego zadania.
Kontynuowany będzie proces termomodernizacji budynków zarówno wspólnotowych, jak i miejskich. Projekt ten przyniesie mieszkańcom nie tylko oszczędności w postaci niższych opłat za ogrzewanie, ale da również korzyści ekologiczne i społeczne oraz wpłynie na poprawę estetyki miasta. Objęte nim będą m.in. budynki na osiedlach Mickiewicza i Grunwaldzkim, a także na ulicach Podleskiej, Górniczej, Stara Droga czy Prusa. Również w tym przypadku burmistrz wystąpił o dofinansowanie inwestycji kwotą 11 milionów złotych ze środków zewnętrznych. Projekt obejmie od 20 do 30 budynków.
Na Nowym Świecie wybudowane zostaną kolejne nowe mieszkania komunalne. Także na tę inwestycję władze pozyskały zewnętrzne dofinansowanie. Po oddaniu do użytkowania 16 mieszkań w 2017 roku, w obecnym kolejnych 16 rodzin będzie mogło spodziewać się własnego lokum. Na nowym osiedlu powstanie także droga wewnętrzna.
– Pozyskiwanie środków pozabudżetowych to dla nas kluczowa kwestia. Wykorzystujemy w tym zakresie zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne. Dotacje zewnętrzne odciążają budżet, a dzięki temu zaoszczędzone środki możemy przeznaczyć na inne potrzeby mieszkańców – mówi wiceburmistrz Mateusz Handel.

Sieć drogowa i parkingi
Miasto zaplanowało szereg inwestycji drogowych. Nastąpi gruntowna przebudowa ulicy Dzieńdziela na Recie. Ma to być pierwszy etap planowanej poprawy jakości dróg w tym rejonie miasta. Inwestycja jest jedną z kosztowniejszych zaplanowanych na 2018 rok. Jej szacowany koszt to 5 milionów złotych. Modernizacja na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Na ostatnim etapie projektowania są pozostałe ulice na Recie, m.in. Jasna, Brzozowa i Reta.
Infrastruktura drogowa poprawiona również będzie m.in. na ulicach Myśliwskiej i Szkolnej w Bujakowie, Zawilców, Wiejskiej i Szafranka w centrum, a na ulicach Kowalskiej i Kosów zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa. Powstaną też nowe chodniki, m.in. przy ulicy Górnej w Mokrem gdzie gmina jest współinwestorem, a także przy ulicach Górnośląskiej, Jesionowej czy też wspomnianej wcześniej Dzieńdziela. Inne zostaną wyremontowane, np. ulica Zawilców i Krawczyka.
Mikołów boryka się z deficytem miejsc parkingowych. Ta kwestia również spotkała się ze zrozumieniem władz: planuje się budowę parkingów i miejsc postojowych m.in. na osiedlach Słowackiego i Mickiewicza oraz przy ulicach Dąbrowskiego, Okrzei czy Katowickiej. W znaczący sposób powinno to zniwelować problem. Na całą infrastrukturę okołodrogową miasto planuje wydać ok. 12 milionów złotych.
W tym roku rozpocznie się też potężna inwestycja związana z budową centrum przesiadkowego. Powstanie parking mogący pomieścić 160 samochodów i 14 autobusów, a ulica Kolejowa połączy się z ulicą Krawczyka. Natomiast w kolejnych latach przebudowana zostanie okolica dworca autobusowego, udrożniony będzie także ruch na ulicach Miarki i Prusa w kierunku ulic Wyzwolenia i Rybnickiej.

Ruch to zdrowie
Widocznymi dla wszystkich mieszkańców będą inwestycje związane z aktywnością ruchową i sportem. Po wykonaniu w 2017 roku boiska w Bujakowie planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego na Recie. A skoro mowa o piłce nożnej, wykonane zostaną również remonty i rozbudowy budynków klubowych, np. AKS, Orła Mokre i też LKS Strażak w Bujakowie.
Z pewnością wiele młodych osób ucieszy się na pierwszy w Mikołowie pumptrack. Powstanie przy ulicy Grażyńskiego.
Dla najmłodszych, a właściwie ich rodziców, ważną wiadomością jest, iż w dalszym ciągu budowane będą place zabaw, m.in. na Małych Plantach. W związku z planowaną poprawą estetyki i czystości w naszym mieście władze planują także powiększyć i doposażyć tereny zielono–parkowe w ławki, małą infrastrukturę, nasadzenia i oświetlenie.
– Cel, jaki przyświecał nam przy konstruowaniu planu inwestycji na 2018 rok, to wzrost poziomu życia i satysfakcja mieszkańców Mikołowa. Chcemy go realizować poprzez poprawę infrastruktury, bezpieczeństwa, estetyki przestrzeni publicznej i dalszy rozwój obiektów rekreacyjno–sportowych. Jak widać, plan jest bardzo ambitny i stanowi duże wyzwanie dla całego naszego zespołu, ale to właśnie nasze zadanie i będziemy z mocą dążyć do tego, by mieszkańcy Mikołowa byli zadowoleni z końcowych rezultatów – podsumowuje wiceburmistrz Mateusz Handel.

Polecamy w najnowszym numerze - pozostałe artykuły

KALENDARIUM

NA AFISZU

04.01.2018 plakat21.12.2017 plakat 

21.01.2018 plakat 001 13.01.2018 plakat

21.01.2018 plakat 00221.01.2018 plakat 003

 21.01.2018 plakat 00423.01.2018 plakat

10.01.2018 plakat 00121.01.2018 plakat 005

21.01.2018 plakat 00621.01.2018 plakat 007

Przewiń na górę