Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

01.09.2018_15

Wokół sportu i kultury

14092018

Hejnał już gotowy, sąd z wojewodą, życiowy problem mieszkańców Rety Śmiłowickiej

W sołtysówce w Borowej Wsi odbyła się powakacyjna sesja Rady Miasta. Zwołano ją na 28 sierpnia.

Borowa Wieś
O sołectwie opowiedział obecnym sołtys Kazimierz Pruszydło. Zaprezentował je jako rozwijającą się miejscowość zamieszkałą przez rzutkich i pragnących integracji ludzi. Wskazał także na największe problemy – pierwszym są szkody górnicze, drugim brak przedszkola z prawdziwego zdarzenia, jednak nowe ma zostać zbudowane już wkrótce.

Kwiaty dla prezesa
Przed przystąpieniem do właściwych obrad burmistrz Stanisław Piechula i przewodniczący Rady Miasta Michał Rupik wręczyli bukiet kwiatów Janowi Swadźbie, prezesowi świętującej 65 lat istnienia Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom”. Życzyli firmie dalszego rozwoju.

Interpelacje
Radna Krystyna Świerkot na wniosek mieszkańców ulicy Wrzosowej prosiła o jej jak najszybszy remont. Z kolei radny Henryk Czich w imieniu starszych mieszkańców zgłosił potrzebę ustawienia ławek na trasie od ulic Bluszcza i Strzechy oraz osiedla Słowackiego do centrum.
Zdaniem burmistrza sprawa jest o tyle skomplikowana, że czasem mieszkańcy proszą o usunięcie już stojących ławek, gdyż wieczorami okupuje je hałasująca młodzież.

Tematy wiodące
Tematami wiodącymi była kultura i sport oraz polityka senioralna i współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Obchodzący 10 lat istnienia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawił jego dyrektor Wojciech Tkacz, prezentując film poświęcony działalności MOSiR.
Na prośbę radnego Józefa Kurtycza, by omówił aktualną sytuację prawną AKS Mikołów, odparł, że instytucją nadzorującą jest tutaj starosta i to on mógłby więcej na ten temat powiedzieć. Zapewnił jednak, że zamieszanie dotyczące zarządu AKS nie ma wpływu na funkcjonowanie klubu.
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Izabela Paździorek-Jakubowska również pokazała krótki film o MDK, prezentacją wizualną posłużyła się także dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Bożena Holeczek. O Instytucie Mikołowskim mówił jego dyrektor Maciej Melecki, wskazując głównie na wymuszoną stanem kamienicy przy ul. Jana Pawła II 8 przeprowadzkę placówki do dawnego żłobka. Wspomniał też o nabyciu przez IM pamiątek po Rafale Wojaczku.
Sprawozdania dotyczące polityki senioralnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła radna Iwona Spychała-Długosz.

Uchwały
Pakiet uchwał obejmował 16 pozycji.
Radni zgodzili się na: przyjęcie wieloletniego planu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020 • wprowadzenie zmian w budżecie na ten rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 • przekazanie powiatowi mikołowskiemu 5 tys. zł na stworzenie serwisu informacyjno-promocyjnego oraz 100 tys. zł na finansowanie jego bieżących zadań własnych • przeznaczenie do zbycia udziału w nieruchomości w Cieszynie • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Borowej Wsi • możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej • określenie wzorców formularzy i trybu składania informacji i deklaracji na podatki lokalne za pomocą środków komunikacji elektronicznej • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i ośrodku dla niepełnosprawnych w Borowej Wsi.
Poza tym zmieniono uchwały w sprawie: utrzymania czystości i porządku w gminie • zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom • organizacji wspólnej obsługi jednostek administracyjnych gminy • udzielenia powiatowi mikołowskiemu funduszy na budowę chodnika przy ul. Górnej.
Postanowiono także upoważnić burmistrza do wniesienia do sądu administracyjnego skargi na wojewodę, który zakwestionował część podjętej przed wakacjami uchwały w sprawie ustalania zasad usytuowania w Mikołowie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dyskusję wywołała podjęta większością głosów uchwała w sprawie ustanowienia hejnału Mikołowa i zasad jego używania.

Informacje
Przewodniczący RM Michał Rupik powiadomił o zmianie pierwotnego terminu ostatniej w kadencji sesji na 16 października. Zapowiedział także wykonanie przed wrześniowym posiedzeniem grupowego zdjęcia radnych. Poza tym poinformował, że z dniem 1 lipca burmistrz obniżył swoje miesięczne uposażenie do wysokości określonej w ustawie, choć radni wcześniej byli temu przeciwni.
Burmistrz Stanisław Piechula podsumował letnie imprezy w Mikołowie, zaprosił również na obchody święta miasta.

Wolne głosy
W wolnych głosach wystąpił prawnik reprezentujący Stowarzyszenie Siedlisko. Skupia ono grupę właścicieli części nowych domów powstałych na Recie Śmiłowickiej, którym prywatny właściciel uniemożliwia dojazd do ich nieruchomości (pisaliśmy o sprawie przed rokiem). Konflikt nie został rozwiązany mimo spotkań zainteresowanych stron. Mówca zaapelował do radnych o podjęcie wszelkich działań służących pozytywnemu załatwieniu tego problemu.

Następna sesja Rady Miasta odbędzie się 18 września w Białym Domku.

Polecamy w najnowszym numerze - pozostałe artykuły

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.09.2018 plakat 00111.09.2018 plakat 001 

 15.09.2018 plakat 00116.09.2018 plakat2 002

19.09.2018 plakat 00117.09.2018 plakat2

16.09.2018 plakat 00115.09.2018 plakat 004

19.09.2018 plakat 00216.09.2018 plakat 002

Przewiń na górę