Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Absolutorium dla burmistrza

19.06.2018 1 0119.06.2018 1 02

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miasta odbyła się 18 czerwca w Białym Domku.

Interpelacje
Radny Józef Kurtycz przekonywał o konieczności wykonania termomodernizacji bloku przy ul. Bandurskiego 8.
Przewodniczący Rady Miasta Michał Rupik zaapelował o usunięcie śmietnika przy ul. Karola Miarki 26. Jak powiedział, stoi on tuż pod oknami, ponadto dla mieszkańców uciążliwe są hałasy wywoływane przez zbierających się przy nim klientów znajdującego się nieopodal sklepu nocnego.

Pomoc społeczna i wykonanie budżetu
Bez dyskusji przyjęto Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.
Z kolei skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec przedstawiła obecnym sprawozdanie z wykonania budżetu Mikołowa za poprzedni rok. Ostatecznie dochody miasta wyniosły w tym okresie 206,44 mln zł, a wydatki prawie 211,74 mln zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną ocenę sprawozdania, podobna była również jego ocena przez komisję rewizyjną Rady Miasta.
W efekcie radni 18 głosami za przy 2 wstrzymujących się najpierw podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania, a następnie opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Uchwały
Pakiet uchwał obejmował kilkanaście pozycji.
Radni zgodzili się na: przyjęcie skorygowanego załącznika do jednej z uchwał budżetowych sprzed miesiąca • wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 20128 • wprowadzenie zmian do kwietniowych uchwał w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze oraz na stałe obwody głosowania w wyborach do Rady Miasta.
Postanowili również na mocy uchwał: ustalić zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
Szeroką dyskusję wywołała uchwała ustalająca maksymalną liczbę zezwoleń ma sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Mikołowa. W projekcie została ona zmniejszona do 160 dla lokali gastronomicznych i do 240 dla sklepów. Radni większością głosów nie zgodzili się, by w tym drugim przypadku było ich 5 mniej, o co wnioskowała radna Stanisława Hajduk-Bies, decydując o podjęciu przedstawionej propozycji.
Wątpliwości nie było już przy przegłosowaniu uchwały, by od 1 października tego roku obowiązywał w Mikołowie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych od godz. 22 do 6.
Poza tym radni zgodzili się na: udzielenie parafii św. Jana 40 tys. zł dotacji na prace konserwatorskie kamiennych detali architektonicznych oraz schodów wejściowych • przekazania przez gminę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich • przyjęcie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Mikołowa • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rybnickiej (chodzi o zachowanie stawu na terenie dawnej papierni) • przyjęcie poprawionego programu „Mikołów – dla Seniorów” • zatwierdzenie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego w naszej gminie.
Nie zgodzili się za to większością głosów (15 do 5) na obniżenie apanaży burmistrza Mikołowa.

Informacje
Przewodniczący RM Michał Rupik poinformował m. in. o piśmie grupy członków ROD Kolejarz, którzy utracili swoje działki przy ul. Jasnej. Jak wyjaśnił, kilka lat temu okazało się, że znajdują się one na terenach prywatnych, zaś prawny właściciel tych gruntów postanowił je sprzedać. W efekcie działkowcy zwrócili się do miasta o wypłatę odszkodowania za stracone mienie.
Burmistrz Stanisław Piechula podsumował kilka dużych imprez, które zorganizowano w ostatnim czasie, po czym zaprosił do aktywnego udziału w kolejnych.
Powiedział także o odbywających się w czerwcu konkursach na nowych dyrektorów szkół i przedszkoli.

Wolne głosy
Radny Piotr Stencel, wspominając podjętą kilka miesięcy temu uchwałę, w której RM zgodziła się na współfinansowanie postawienia w Warszawie pomnika Wojciecha Korfantego, poinformował o nawiązującym do tej sprawy piśmie przewodniczącej RM Katowic.
O interwencję dotyczącą przejazdu przez odcinek ul. Podgórnej zawnioskowała radna Ewa Chmielorz.
Na turniej im. Stanisława Michalskiego zaprosiła radna Agnieszka Fiola.
Radna Stanisława Hajduk-Bies nawiązała do zgłoszonego przez siebie przed miesiącem problemu nauczycieli, którzy stracili zatrudnienie po reformie oświatowej. Zapytała, czy jest dla nich nowa praca. Burmistrz Stanisław Piechula odparł, że reforma z góry zakładała zwolnienia, zaś Katarzyna Syryjczyk-Słomska zauważyła, że gdy reforma wchodziła w życie, poruszająca tę sprawę radna nie miała takich wątpliwości.
O swej wizycie w Klimkovicach, gdzie tamtejsza straż pożarna świętowała swoje 140-lecie, powiedział radny Krzysztof Jakubiec.
O zainstalowanie drogowego oświetlenia przy ul. Gliwickiej w rejonie ul. Storczyków zawnioskowała radna Danuta Ratka, a o poprawę stanu nawierzchni na ul. Brzechwy Michał Rupik. (BP)

19.06.2018 1 0319.06.2018 1 0419.06.2018 1 0519.06.2018 1 0619.06.2018 1 0719.06.2018 1 0819.06.2018 1 0919.06.2018 1 10

KALENDARIUM

NA AFISZU

31.01.2019 plakat 00102.01.2019 plakat 003 

 13.02.2019 plakat2 00111.02.2019 plakat

10.02.2019 plakat2 00103.02.2019 plakat 002

13.02.2019 plakat00113.02.2019 plakat2 002

10.02.2019 plakat2 00310.02.2019 plakat2 004

Przewiń na górę