Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wizyta w Paniowach

Zmiany na Abisynii, gospodarka mieszkaniowa, odór przy Towarowej i stawki podatku

12112017a12112017b

Na wyjeździe, w remizie OSP w Paniowach, odbyła się 24 października sesja Rady Miasta.

Krótką charakterystykę miejscowości przedstawił sołtys, a zarazem radny, Krzysztof Rogalski, który jako jej największe bolączki wymienił ciasnotę w szkole i przedszkolu, brak chodnika wzdłuż ul. Przelotowej oraz brak wodociągu przy jednej z ulic. Sołectwo poza nim reprezentował m. in. prezes miejscowej OSP Jan Gaura.

Interpelacje
Krzysztof Rogalski interpelował o: jak najszybszy remont odcinków ulic: Starokościelnej, Kąty i Staromiejskiej; budowę 150–metrowego odcinka wodociągu przy ul. Solnej; podjęcie działań w sprawie budowy chodnika przy ul. Przelotowej.
Radna Ewa Chmielorz wnioskowała o remont ulic Na Stoku, Kosów i Podgórnej, a także doprowadzenie do usunięcia suchych drzew przy ulicach Górnej i Wojska Polskiego.
O interwencję w sprawie jednej z firm przy ul. Towarowej interpelowała radna Stanisława Hajduk–Bies. Jak powiedziała, z terenu zakładu roznosi się trudny do wytrzymania odór, zaś dzieje się to główne w dni wolne, gdy nie można wezwać Straży Miejskiej władnej skontrolować jego przyczynę.
O zorganizowanie spotkania poświęconego stanowi ul. Równoległej poprosił radny Krzysztof Żur.

Tematy wiodące
Przedstawiciele Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica opowiedzieli o działaniach, jakie od kilku miesięcy prowadzą w ramach Programu Aktywności Lokalnej na terenie tzw. Abisynii przy ul. Młyńskiej. Zapewnili, że widoczne są już pierwsze pozytywne efekty rewitalizacji społecznej tego miejsca.
Sprawy dotyczące gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zreferował kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej Jarosław Majewski. Przewodniczący RM Michał Rupik zauważył, że polepszyła się ściągalność czynszu i nastąpiło otwarcie na wspólnoty mieszkaniowe. Burmistrz Stanisław Piechula podkreślił, że oczekiwania związane z mieszkalnictwem są duże, ale nie da się wszystkich problemów załatwić od razu. Przy okazji radny Eugeniusz Wycisło zawnioskował, by mieszkania z zasobu ZGL sprzedawać ich najemcom wyłącznie tam, gdzie istnieją wspólnoty mieszkaniowe.

Uchwały
Radni podjęli tego dnia kilkanaście uchwał. Dotyczyły one: wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym na lata 2018 – 2022 • zmian w budżecie na 2017 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia bezdomnym z terenu Mikołowa • ustalenie trybu udzielania i rozliczania gminnych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych • zezwolenia na nabycie dwóch działek przy os. Piłsudskiego • zbycia działek przy ul. Modrzewiowej i Korfantego • zamiany nieruchomości przy ul. Okrzei • uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 roku”.
Ponadto określono także wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Tym samym za metr kwadratowy w budynkach mieszkalnych zapłacimy 0,73 zł, a w lokalach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 22,88 zł.

Informacje
Przewodniczący RM Michał Rupik przypomniał o powołaniu Mikołowskiej Rady Seniorów. Oprócz tego w związku z podjęciem swego czasu uchwały o gotowości gminy do przyjęcia repatriantów z Kazachstanu poinformował, że w przyszłym roku przybędzie do Mikołowa mieszkająca tam kobieta i jej studiująca medycynę córka. Burmistrz Stanisław Piechula uściślił, że lokal dla nich będzie gotowy w styczniu.
Poddał także pod rozwagę, by gmina współfinansowała (wraz z innymi śląskimi miastami) budowę w Warszawie pomnika Wojciecha Korfantego.

Wolne głosy
Radna Katarzyna Siruga poprosiła o bliższą informację dotyczącą Rady Seniorów. Odnośnie interpelacji Stanisławy Hajduk–Bies radny Eugeniusz Wycisło zauważył że w dni wolne od pracy nie ma kontaktu ze służbami porządkowymi w mieście. Zdaniem radnego Krzysztofa Jakubca po wymianie ulicznych lamp na ledowe ulice Okrzei, Wyszyńskiego i Krakowska sprawiają wrażenie niedoświetlonych. Przy okazji Ewa Chmielorz i Krzysztof Rogalski zawnioskowali, by taka wymiana odbyła się również w sołectwach.

KALENDARIUM

NA AFISZU

plakat 1.11 plakat21.11.2017 plakat 001 

18.11.2017 plakat 001 08.10.2017 plakat 003

18.11.2017 plakat 00218.11.2017 plakat 003

 18.11.2017 plakat 00418.11.2017 plakat 005

18.11.2017 plakat 00620.11.2017 plakat

21.11.2017 plakat 00218.11.2017 plakat 008

Przewiń na górę