Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Debata przy kołoczu

Konflikt w AKS, dopłata do kotłów, niezgoda na nowe dzielnice oraz ślub córki radnego

12092017

W pełnym składzie obradowała Rada Miasta na powakacyjnej sesji zwołanej na 29 sierpnia. Zaczęła się nietypowo, gdyż od zaproszenia przez radnego Krzysztofa Żura na ślub jego córki, która na swego życiowego wybranka wskazała syna obecnego na posiedzeniu sołtysa Borowej Wsi Kazimierza Pruszydły.

Z tej okazji obecni mogli podczas debaty zajadać się ufundowanym przez młodą parę weselnym kołoczem.

Interpelacje
Jedyną tego dnia interpelację złożył radny Józef Kurtycz. W imieniu mieszkańców ulicy Działkowców poprosił o uwzględnienie jej remontu w planach wydatków na najbliższy rok.
Radna Stanisława Hajduk-Bies ustosunkowała się z kolei do udzielonej jej odpowiedzi odnośnie interpelacji złożonej przez nią przed wakacjami, a dotyczącej zawierania przez MOSiR umów z klubem AKS. Jej zdaniem dyrektor MOSiR zawarł w tej odpowiedzi nieprawdziwe dane.
Burmistrz Stanisław Piechula przyznał, że kwestia związana z AKS jest skomplikowana, zaś jej rozstrzygnięcie należy do sądu. Jak stwierdził, decyzje o przekazaniu pieniędzy z budżetu miasta na funkcjonowanie AKS warunkowane były dobrem osób uprawiających w tym klubie sport.

Temat wiodący
Tematem wiodącym sesji była ochrona środowiska. Powodem stała się przedłożona do głosowania dyskusja dotycząca aktualizacji miejskiego Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2017 – 2020 wynikająca z tzw. ustawy antysmogowej. Przy tej okazji radna Danuta Ratka, przewodnicząca komisji RM ds. ochrony środowiska, zaapelowała o wystąpienie władz Mikołowa do parlamentarzystów o wszczęcie procedury zakazu sprzedaży paliw złej jakości.
Z kolei radny Piotr Stencel, który – jak stwierdził – sam niedawno kosztem prawie 10 tys. złotych wymieniał stary piec na nowy ekologiczny, zauważył, że większości mieszkańców nie stać finansowo na taki krok.
Naczelnik wydziału ochrony środowiska Sabina Winnicka–Mrowiec przyznała, że miasto obecnie dopłaca do takich operacji 3 tys. zł, jednak być może kwota ta wzrośnie o kolejne 2 tys. zł, jeżeli dotacji udzieli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
W tym samym temacie Piotr Stencel zapytał, czy miasto ma jakiś pomysł na problem rosnących przy drogach drzew, które w przypadku większych wichur łamią się i stwarzają zagrożenie. Burmistrz odparł, że okazy, co do których wiadomo, że mogą upaść, są na bieżąco wycinane, ale nie da się przewidzieć efektów niespodziewanych kataklizmów i pogodowych anomalii.

Uchwały
Pierwszą z podjętych uchwał była właśnie aktualizacja miejskiego Programu ograniczenia niskiej emisji. W następnej kolejności radni podjęli uchwały dotyczące: zmian w budżecie • wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028 • dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody gminy instrumentem płatniczym • niedochodzenia należności względem gminy nieprzekraczających kwoty 100 zł • zatwierdzenia gminnych programów wspierania rodzin oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zatwierdzono również zmiany w podjętych w przeszłości uchwałach w sprawie: powołania Rady Seniorów i jej statutu • statutu Dziennego Domu Pomocy • organizacji wspólnej obsługi finansowo–księgowej, administracyjnej i organizacyjnej gminnych placówek oświatowych • organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych gminy.
Ponadto na mocy uchwał postanowiono: przeznaczyć do zbycia nieruchomość przy ul. Konstytucji 3 Maja • ustanowić służebność gruntową dla jednej z działek • przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Gliwickiej i Reta Śmiłowicka.
Nie zgodzono się z kolei (większością głosów) na utworzenie jednostek pomocniczych gminy (dzielnic) – Wymyślanka oraz Reta – Goj.

Informacje
Przewodniczący RM Michał Rupik poinformował m. in. o wpłynięciu pisma o likwidacji w AKS sekcji tenisa stołowego. Jego zdaniem sytuacją w klubie powinna zająć się komisja rewizyjna Rady Miasta, oczekuje także opinii i stanowiska komisji ds. kultury i sportu.
Zdaniem radnego Eugeniusza Wycisły konflikt w klubie (pisaliśmy o nim w GM kilkakrotnie) należy rozwiązać polubownie. Piotr Stencel, przewodniczący komisji RM ds. kultury i sportu, stwierdził, że już w lipcu starosta, któremu podlegają stowarzyszenia w mieście (a takowym jest AKS), wystąpił o ustanowienie w nim kuratora.
Burmistrz Stanisław Piechula zaprosił radnych do rekonesansu po pierwszych zbudowanych na Nowym Świecie budynków komunalnych, zrelacjonował również przebieg pierwszego posiedzenia przedstawicieli Metropolii Śląsko–Zagłębiowskiej.

Wolne głosy
Radna Danuta Ratka zaapelowała o remont ulicy Konopnickiej.
Radny Józef Kurtycz poprosił o zainteresowanie się miejskich służb posesją przy ul. Młyńskiej 8, która zamienia się w składowisko śmieci, a także o walkę z rozklejaniem ogłoszeń na słupach i drzewach, zauważył również, że wielu właścicieli psów nie sprząta po swych pupilach.
O pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg w Katowicach w sprawie skrzyżowania ulic Łącznej i Górnej, na której regularnie dochodzi do wypadków, zawnioskowała radna Ewa Chmielorz.
Wiceprzewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska zaproponowała, by przy ul. Młyńskiej postawić więcej koszy na śmieci.

Następna sesja Rady Miasta odbędzie się 19 września w Białym Domku, rozpoczęcie o godz. 17.

KALENDARIUM

NA AFISZU

24.09.2017 plakat 00117.09.2017 plakat 001 

17.09.2017 plakat 002 17.09.2017 plakat 003

17.09.2017 plakat 00424.09.2017 plakat 002

 17.09.2017 plakat 00624.09.2017 plakat 003

17.09.2017 plakat 00712.09.2017 plakat

26.08.2017 plakat 00324.09.2017 plakat 004

Przewiń na górę