Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Krajobraz po zmianach

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości obowiązuje już ponad pół roku

Rewolucja śmieciowa nie wywołała w Mikołowie większych zawirowań. Od lipca 2014 roku obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która w zasadniczy sposób zmodyfikowała system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przepisy wymogły wprowadzenie szeregu zmian: od akcji informacyjnej, dostosowania prawa miejscowego i wyboru sposobu naliczania opłat po określenie procedur przetargowych związanych z wyborem firmy odbierającej odpady. Wszystkie te działania zbiegły się w czasie z koniecznością zamknięcia poprzedniego systemu i ograniczenia działalności Zakładu Usług Komunalnych, który do tej pory zajmował się w Mikołowie odbiorem śmieci.

Deklaracje
Nowy system nałożył na mieszkańców obowiązek deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na 17 lutego złożono ich w Mikołowie 7875, przy czym szacuje się, że od 5 do 8 procent mieszkańców zalega z płatnościami.
– Wdrożenie systemu ujawniło wiele wątpliwości i luk w zapisie samej ustawy, chociażby brak doprecyzowania definicji właściciela, co powoduje kontrowersje wśród mieszkańców – przyznaje Jerzy Karwot, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, w przekazanym radnym dokumencie dotyczącym funkcjonowania obecnych zasad gospodarki odpadami komunalnymi.
Ustawa wprowadziła również konieczność odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych czyli tych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza:
– Gmina zdecydowała się na ten krok, ponieważ doświadczenia poprzednich lat pokazywały, że gospodarka odpadami komunalnymi u przedsiębiorców nie była prowadzona w sposób prawidłowy i należało system uszczelnić – zaznacza w swym opisie naczelnik Jerzy Karwot.
Wnioski mieszkańców
Choć wprowadzenie w życie zasad ustawy odbyło się w Mikołowie dość sprawnie, wynikające z niej obowiązywanie nowych reguł musiało wywołać pewne wnioski i uwagi zarówno ze strony mieszkańców, jak i firmy zajmującej się odbiorem śmieci.
Wśród wskazanych przez mikołowian postulatów znalazło się m.in. wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych, zróżnicowanie stawek opłat z uwzględnieniem liczby osób w rodzinie bądź gospodarstwie domowym oraz obniżenie opłat dla zbierających odpady biodegradowalne w kompostownikach. Mieszkańcy postulowali również zwiększenie liczby miejsc, w których można odebrać worki do selektywnej zbiórki, co zostało zrealizowane i obecnie są one dostępne nie tylko w punkcie przy ul. Dzieńdziela 44, ale również w siedzibie straży miejskiej oraz w MDK.
Uwagi firmy
Z kolei firma realizująca usługi zwraca uwagę na brak numerów na poszczególnych nieruchomościach, niewystawianie pojemników przed godziną 6 rano czy też zły stan prywatnych dróg uniemożliwiający dojazd śmieciarki.
Część uwag i wniosków została zrealizowana na bieżąco, ale niektóre wymagają zmian uchwał przez radnych, przy czym ustawodawca przygotowuje kolejną wersję ustawy o czystości i porządku w gminach. Do tego ewentualne zmiany stawek wiążą się z koniecznością korekt deklaracji, a więc zrodzą dodatkowe koszty administracyjne.
BOGUSŁAW JASTRZĘBSKI

Polecamy w najnowszym numerze - pozostałe artykuły

KALENDARIUM

NA AFISZU

04.01.2018 plakat21.12.2017 plakat 

21.01.2018 plakat 001 13.01.2018 plakat

21.01.2018 plakat 00221.01.2018 plakat 003

 21.01.2018 plakat 00415.01.2018 plakaty

10.01.2018 plakat 00121.01.2018 plakat 005

21.01.2018 plakat 00621.01.2018 plakat 007

Przewiń na górę