Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Oni czekają na nasz 1 procent (2)

 

Publikujemy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. Podajemy te, które siedzibę mają w Mikołowie lub pomagają naszym mieszkańcom od dawna.

Stowarzyszenie Honorowych
Dawców Krwi RP
– z dopiskiem
Klub SHDK Mikołów
KRS: 0000186577
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP działa od 24 lat. Posiada 29 oddziałów terenowych (klubów). Na jego konto z jednego procenta za 2012 rok trafiło 34.804,80 zł.

Mikołowskie Stowarzyszenie
Pomocy Psychospołecznej
i Profilaktyki „Zmiana”
KRS: 0000016869
www.zmiana-mikolow.pl.
Działa na rzecz osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków, doznających przemocy w rodzinie, bezdomnych, bezrobotnych itp. Przychody z 1% za 2012 rok wyniosły 3.391 zł.

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, koło w Mikołowie
KRS: 0000057478
www.psouu-mikolow.pl
Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, ich rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego. Wspiera niepełnosprawnych i ich rodziny.

Śląski Ogród Botaniczny
KRS: 0000163011
www.sibg.org.pl
Pieniądze uzyskane z jednego procenta przeznaczane są na ratowanie starych odmian jabłoni. W 2013 roku na konto Stowarzyszenia trafiło z tego tytułu 12.935,10 zł.

Stowarzyszenie
Św. Józefa „Jesteśmy”
KRS: 0000237740;
www.jestesmy.com.pl
Prowadzi działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Dzięki kwocie 41.725,69 zł otrzymanej przed rokiem z jednego procenta Stowarzyszenie zakupiło m. in. sprzęt medyczny dla szpitala św. Józefa.
Klub Sportowy Burza
Borowa Wieś
KRS: 0000200446
www.burza.bo.pl
Organizuje zajęcia w ramach czterech sekcji: piłki nożnej, siatkówki, akrobatyki sportowej i tenisa stołowego. Przychody z jednego procenta w 2013 roku wyniosły 2.698,50 zł.

Fundacja Stonoga
KRS: 0000353992
www.fundacjastonoga.pl
Celem Fundacji jest pomoc szczególnie dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

Mikołowskie Towarzystwo
Charytatywne
KRS: 0000126159
Niesie pomoc materialną i finansową: niepełnosprawnym, inwalidom, przewlekle chorym, sierotom, rodzinom wielodzietnym, samotnym. W 2013 roku na konto MTCH trafiło z jednego procenta 2.059,60 zł.

Niezależna Inicjatywa Rodziców
i Położnych „Dobrze Urodzeni”
KRS: 0000261946;
www.dobrzeurodzeni.pl
Propaguje ideę porodów pozaszpitalnych, działa na rzecz swobody wyboru przez rodziców miejsca i sposobu rodzenia, upowszechnia wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad noworodkiem.

Polski Związek Niewidomych
okręg śląski – z dopiskiem koło
w Mikołowie
KRS: 0000012847
Środki pochodzące z 1% związek przeznacza na prelekcje medyczne, imprezy kulturalne, remonty w swej siedzibie, dofinansowania wyjazdów swych członków na wycieczki oraz okolicznościowe spotkania.

Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP
– z dopiskiem Ochotnicza Straż
Pożarna Mikołów
KRS: 0000116212
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi. Środki z jednego procenta wydatkowane są na zakup sprzętu.
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
– Hufiec Ziemi Mikołowskiej
KRS: 0000273051;
www.mikolow.zhp.pl
Fundusze z 1 % wydawane są na cele statutowe – najczęściej dofinansowane są wyjazdy na biwaki i obozy harcerskie oraz zakup materiałów W ubiegłym roku do hufca trafiło 9.885,26 zł.

Fundacja Pracownicza Pro-Eko
KRS: 0000064561
www.pro-eko.win.pl
Finansuje zakup sprzętu dla śląskich szpitali oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży; wspiera programy stypendialne. W ramach 1 % podatku za 2012 rok na rzecz fundacji trafiło 175.809,91 zł.

Centrum Społecznego Rozwoju
KRS: 0000223366
www.csr.biz.pl
Prowadzi i wspiera inicjatywy społeczne; buduje lokalne partnerstwo gmin powiatu mikołowskiego; działa na rzecz rozwoju zainteresowań młodych ludzi. W ubiegłym roku z 1 procenta pozyskało 13.487,66zł.

Fundacja Iskierka na Rzecz
Dzieci z Chorobą Nowotworową
KRS: 0000248546
www.fundacjaiskierka.pl
Udziela wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. W 2013 roku na konto Fundacji trafiło 1.518.603,88 zł.
IWONA SPYCHAŁA-DŁUGOSZ

Polecamy w najnowszym numerze - pozostałe artykuły

KALENDARIUM

NA AFISZU

04.01.2018 plakat21.12.2017 plakat 

21.01.2018 plakat 001 13.01.2018 plakat

21.01.2018 plakat 00221.01.2018 plakat 003

 21.01.2018 plakat 00415.01.2018 plakaty

10.01.2018 plakat 00121.01.2018 plakat 005

21.01.2018 plakat 00621.01.2018 plakat 007

Przewiń na górę