Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyjątkowy ogród

Dyskusja o ŚOB, nowy klub radnych, skargi na burmistrza i brak miejsc w przedszkolach

13072017

Zwołana na 25 kwietnia sesja Rady Miasta rozpoczęła się od poinformowania przez przewodniczącego Michała Rupika o zawiązaniu się nowego klubu radnych „Z tradycją w przyszłość”. Tworzą go: Remigiusz Kuś jako przewodniczący oraz Agnieszka Fiola i Krzysztof Żur.

Interpelacje
Radna Ewa Chmielorz pytała, dlaczego część dzieci z Mokrego nie została przyjęta do tamtego przedszkola, podczas gdy zapisane zostały do niego dzieci z innych rejonów miasta. W odpowiedzi burmistrz Stanisław Piechula odparł, że powodem jest zgłoszenie w tym roku do mikołowskich placówek 150 dzieci więcej niż poprzednio, jednocześnie zapewnił, że czynione są starania, aby rozwiązać ten problem.
Radna Krystyna Świerkot odniosła się do wyrażonego na marcowej sesji zarzutu burmistrza, jakoby przywłaszczyła sobie przygotowany przez Urząd Miasta projekt statutu Rady Senioralnej i przedstawiła go jako własny. Uznała to za oszczerstwo i skierowała w tej sprawie skargę do komisji rewizyjnej.
Z kolei radna Stanisława Hajduk–Bies przywołując prasową wypowiedź burmistrza, że swoją byłą asystentkę przeniósł na inne stanowisko w jednej z miejskich jednostek w porozumieniu z radnymi, pragnęła się dowiedzieć, z kim konkretnie to uzgadniał, gdyż ona nie chce być kojarzona jako osoba, która taką sytuację zaakceptowała.

Temat przewodni
Tematem wiodącym posiedzenia był Śląski Ogród Botaniczny. Omówił go dyrektor placówki Paweł Kojs, skupiając się na atrakcyjności i ofercie ŚOB oraz kosztach jego utrzymania. Podkreślił, iż dla dobrego funkcjonowania potrzebowałby większej niż dotychczas dotacji z miejskiej kasy, ponieważ niezbędne jest chociażby przeprowadzenie koniecznych remontów.
W związku z tym Stanisława Hajduk–Bies stwierdziła, że czas, by ŚOB zaczął na siebie zarabiać, tym bardziej, że budżetu miasta nie stać na zapewnienie wielu innych potrzeb. Interesowało ją również, dlaczego, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, odciążeniem dla kosztów utrzymania ogrodu nie stała się umowa użyczenia jego części na pole golfowe.
Ripostował m. in. radny Eugeniusz Wycisło. W jego ocenie ŚOB jest wyjątkowym miejscem, służącym promocji miasta i przynoszącym mu prestiż, dlatego należy go wspierać i wspomagać. Poparli to zdanie radni Krzysztof Żur, Piotr Stencel, Piotr Jurosz i Krzysztof Jakubiec oraz burmistrz Stanisław Piechula, który wyjaśnił, że do końca 2017 ŚOB nie może prowadzić działalności gospodarczej, ale od nowego roku ta sytuacja powinna już się zmienić.

Uchwały
Jako pierwszą radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu dotyczącego Jednolitej Strategii Terytorialnej (patrz także str. 50), zaś poprzedziła to krótka prezentacja.
Większością głosów podjęto także uchwałę o zmianach w budżecie miasta, aczkolwiek przy okazji przewodniczący Michał Rupik wyraził zaskoczenie, że uwzględniają one inwestycje, co do których RM nie wydała jeszcze zgody, a są już prowadzone (mowa o pracach wokół Białego Domku oraz zainstalowaniu nowej kamery na ratuszu). Burmistrz Stanisław Piechula wyjaśnił, że dotychczasowe roboty przy Białym Domku wykonuje ZUK i miejska kasa nie jest z tego powodu obciążona, zaś kamera jest na razie testowana. Mimo to sens obydwu tych przedsięwzięć podważali Ewa Chmielorz i Krzysztof Jakubiec twierdzący, że w mieście są inne, ważniejsze potrzeby.
Radni przyjęli również uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 • emisji obligacji na łączną kwotę 10 mln zł • statutu Dziennego Domu Pomocy • wystąpienia do rządu RP o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce • wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania na zajęcia CIS • miejscowego planu zagospodarowania obszaru przy ul. Sosnowej • przeznaczenia do zbycia nieruchomości przy ul ks. Górka, a także udziału w nieruchomości przy ul. Gołębiej w Cieszynie • zezwolenia na nabycie przez miasto nieruchomości przy ul. św. Wojciecha • wniosku o przeprowadzenie ponownego audytu w celu określenia rentowności KWK Krupiński w Suszcu • podjęcia działań związanych z przygotowaniem trzeciej edycji budżetu obywatelskiego (więcej na str. 17).
Przy okazji tej ostatniej Eugeniusz Wycisło przyznał, że niektórzy mieszkańcy pytają o zasadność przeprowadzenia kolejnej edycji, tym bardziej, że część z niedawno oddanych do użytku w ramach BO urządzeń już nadaje się do remontu.

Informacje
Przewodniczący RM poinformował m. in. o skardze na burmistrza skierowanej do niego przez klub radnych „Wspólnie dla dobra mieszkańców”. Sprawę przybliżyła Stanisława Hajduk–Bies, m. in. zarzucając burmistrzowi niekompetencję.
Burmistrz z kolei wspomniał m. in. o zakończonym przeglądzie placówek oświatowych i określeniu ich potrzeb remontowych.

Wolne głosy
Na przykładzie ulic Oświęcimskiej i Strażackiej Krzysztof Żur wskazał na potrzebę pozimowego remontu niektórych nawierzchni.
Wiceprzewodniczącą RM Katarzynę Syryjczyk-Słomską interesowało, czy wpłynęła z ministerstwa odpowiedź na pytanie miasta o zadeklarowane przez rząd środki na poniesienie kosztów dostosowania szkół do reformy oświatowej.
Krzysztof Rogalski spytał, czy prawdą jest powiększenie składu Rady Nadzorczej ZIM o jednego członka. Burmistrz potwierdził mówiąc, że chodzi o Piotra Zienca, po czym uzasadnił, iż jego doświadczenie będzie przydatne przy planowanych inwestycjach ZIM.
Michał Rupik powiedział, że warto byłoby postawić wiatę na przystanku autobusowym przy ŚOB.
Sylwester Czarnota spytał burmistrza, jaka jest jego decyzja odnośnie wykupu mieszkań w blokach przy ul. K. Prusa oraz przy ul. Żwirki i Wigury 31. Usłyszał, że póki co nie ma takiej możliwości.
Na zakończenie Krzysztof Jakubiec w imieniu Zarządu Miejskiego OSP zaprosił na 6 maja na imprezy z okazji Dnia Strażaka.

Najbliższe sesje odbędą się: 8 maja o godz. 17 w Białym Domku (nadzwyczajna) oraz 23 maja o godz. 17 w siedzibie Rady Dzielnicy Kamionka.

KALENDARIUM

NA AFISZU

24.05.2017 plakat1  21.05.2017 plakat 002

24.05.2017 plakat 002 21.05.2017 plakat 003

21.05.2017 plakat 00421.05.2017 plakat 005

 06.05.2017 plakat 00325.05.2017 plakat

21.05.2017 plakat 00721.05.2017 plakat 008

Przewiń na górę