Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ponad 157 milionów zł

Zatwierdzono plan dochodów i wydatków Mikołowa w 2014 roku

Ostatnią w 2013 roku sesję Rady Miasta zwołano na 17 grudnia. Jej najważniejszym punktem było przyjęcie budżetu Mikołowa na najbliższych 12 miesięcy.

Interpelacje
Jedyną na tym posiedzeniu interpelację zgłosiła radna Danuta Ratka. W imieniu swoim, mieszkańców Rety oraz proboszcza Stanisława Szei zaapelowała, by wykonać nowe dojście do kościoła pw. św. Antoniego z Padwy. Obecnie, jak podkreśliła, prowadzi do niego trakt wyłożony przed laty betonowymi płytami, które z racji wieku są już skruszone i pełne wybojów, a ich stan wciąż się pogarsza. Teren należy do Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z czym radna zaproponowała, by podjąć z nią stosowne rozmowy.
Budżet
Według przedstawionego projektu przewidywane dochody miasta wyniosą w 2014 roku 157.396.383 zł. Wydatki oszacowano na 161.134.384 zł. Wynoszący 3,738 mln zł deficyt ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
Projekt zyskał akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej, której opinię odczytał przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Socha, zaaprobowały go również poszczególne komisje RM, zdania których przedstawili ich przewodniczący.
W trakcie krótkiej dyskusji jedynie radny Stanisław Michalski zarzucił, iż zaproponowany budżet nie uwzględnia obiecanych wcześniej robót inwestycyjnych w sołectwie Bujaków. Jak wyjaśnił burmistrz Marek Balcer, projekt należy traktować ramowo, a pewne szczegółowe prace, o których wspomniał radny, mieszczą się w ramach szerzej ujętych wydatków.
Uchwała dotycząca budżetu miasta na 2014 rok została przyjęta zdecydowaną większością głosów.
Uchwały
Kilkoma uchwałami wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2013 rok.
Radni postanowili również o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu – tym samym zgodzili się na przekazanie mu 60 tys. zł na współfinansowanie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ponad 75,6 tys. zł na współfinansowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 10 tys. zł na funkcjonowanie systemu „Elektroniczny strażnik”.
Większością głosów zdecydowano się również na wsparcie Komendy Powiatowej Policji, której postanowiono przekazać 64,5 tys. zł za pełnienie dodatkowej służby i 5,5 tys. zł na zakup paliwa.
Ponadto 250 tys. zł otrzyma województwo śląskie na współfinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi nr 927.
Oprócz tego przyjęto wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i dokonano zmian w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013 – 2025.
Sprawy przewodniczącego
Przewodniczący RM Tadeusz Socha odczytał pismo Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, które przesłało gratulacje dla mieszkających w Mikołowie laureatów konkursu zorganizowanego w ramach kampanii społecznej Zachowaj trzeźwy umysł. Byli to Zuzanna Sojka, Emilia Prejs, Oliwia Jasiurkowska, Nadia Przytuła, Mikołaj Sikora i Kamil Moch.
Sprawy burmistrza
Burmistrz Marek Balcer przypomniał m. in. o przypadających w 2014 roku rocznicach 15-lecia istnienia powiatu mikołowskiego oraz 20-lecia współpracy z niemieckim powiatem Neuss. Jego były starosta Dieter Patt, z wykształcenia rzeźbiarz, zamierza dla uczczenia tych jubileuszy podarować naszemu miastu rzeźbę plenerową.
Wolne głosy
Łukasz Osmalak zaprosił obecnych na wigilię stowarzyszenia Uśmiech, radny Krzysztof Żur podziękował za przybycie 13 grudnia na projekcję filmu „Noc cudów” (patrz str. 33), zaś radny Krzysztof Jakubiec, nawiązując do kontrowersji wobec uchwały o finansowym wsparciu Komendy Powiatowej Policji, przypomniał, że to Rada Miasta wnioskowała swego czasu o dodatkowe dyżury policjantów.
Obecny na sesji poseł Piotr Chmielowski złożył obecnym życzenia świąteczne i noworoczne, podobnie uczynił prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ziemi Mikołowskiej Adam Lewandowski, zaś w imieniu prezydium Rady Miasta uczyniła to jej wiceprzewodnicząca Anna Kubik.
Krzysztof Janecki z Kamionki podziękował za pomoc miasta przy organizacji w listopadzie wyścigów psich zaprzęgów, a mieszkaniec Krzysztof Sojka ponownie poruszył sprawę drzewa na jego działce, zniszczonego jakoby na polecenie jednej z radnych. (BP)


Lista posiedzeń
Pierwszą sesję w 2014 roku zaplanowano na 11 lutego, poświęcona będzie przyjęciu sprawozdań komisji RM za miniony rok oraz zatwierdzeniu planów ich pracy na najbliższe 12 miesięcy.
Kolejne odbędą się w następujących terminach:


<18 marca: informacja o stanie bezpieczeństwa w Mikołowie;
<8 kwietnia: przyjęcie raportów z wykonania Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także omówienie działalności szkół i przedszkoli;
<27 maja: przyjęcie sprawozdań z: realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oceny zasobów pomocy społecznej oraz wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny;
<24 czerwca: ocena wykonania budżetu za 2013 rok i absolutorium dla burmistrza;
<2 września: przyjęcie sprawozdań z działalności instytucji kultury;
<30 września: przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu miasta za I półrocze;
<28 października: podsumowanie wykonania inwestycji oraz sprawozdanie z działalności komisji i Rady Miasta w kadencji 2010 – 2014.

Polecamy w najnowszym numerze - pozostałe artykuły

KALENDARIUM

NA AFISZU

04.01.2018 plakat21.12.2017 plakat 

21.01.2018 plakat 001 13.01.2018 plakat

21.01.2018 plakat 00221.01.2018 plakat 003

 21.01.2018 plakat 00423.01.2018 plakat

10.01.2018 plakat 00121.01.2018 plakat 005

21.01.2018 plakat 00621.01.2018 plakat 007

Przewiń na górę